Referatet fra generalforsamlingen

Så er der et dugfriskt, godkendt referat fra SSF’s generalforsamling i marts behørigt underskrevet af sekretær og dirigent.
Hent referatet på siden med materialer fra dette og tidligere års generalforsamlinger >>