Renovering af DMU

Det Maritime Ungdomshus (DMU), som ligger i den nordøstlige del af SSFs område, skal gennemgå en større renovering, som bl.a. omfatter udskiftning af hele trædækket og eftersyn/udskiftning af de bærende konstruktioner. Renoveringen påbegyndes i uge 43 (2022) og forventes at være færdig i begyndelsen af 2023. Dette indebærer, at DMU-komplekset skal ryddes for både og udstyr i renoveringsperioden, hvilket især berører SSFs ungdomsafdeling og de af SSFs medlemmer, som har kajakker liggende ved DMU. Ungdomsafdelingens joller og de private kajakker vil i renoveringsperioden være oplagt umiddelbart nord for stien langs nordre mole. 

Hele DMU-komplekset skal overdækkes og afspærres med hegn i renoveringsperioden, og der vil indenfor hegnet blive opstillet containere og telte til byggematerialer m.v. Der vil derfor kun være sparsom adgang til DMU via nordre mole og den østlige indgang til DMU (mod vandet). Adgang til den nordre del af havnen, incl. fritidshuset, skal som udgangspunkt ske via grusvejen (”Nørregade”), og ikke via stien langs nordre mole, som vil blive spærret af ved servicekajen. Det overvejes derfor midlertidigt at flytte ungdomsafdelingens aktiviteter til skipperstuen. 

Opmærksomhed og forsigtighed tilrådes ved færdsel på del nordlige del af havnen, idet der i renoveringsperioden vil køre en del tunge køretøjer med byggematerialer og affald m.v. på området.

Der vil i byggeperioden være opstillet et antal containere på parkeringspladsen til opbevaring af DMUs fartøjer og udstyr, ligesom DMUs flydebro vil blive vinteropbevaret på parkeringspladsen.