Renovering af moler i Sundby Sejlforening

Renoveringen af de gamle moler i SSF fortsætter i 2023.

Umiddelbart efter nytår påbegyndes renoveringen af vestmolen nord for midterbroen (fra plads B188) , og det manglende stykke af kanalmolen (til plads B241). Renoveringen omfatter, i lighed med de tidligere renoveringer, ny spunsvæg, nyt forhøjet betondæk, og ny hammer. Da der også skal laves ny spunsvæg under midterbroen, vil første sektion af midterbroen blive demonteret medio/ultimo DEC, og det vil således ikke være muligt at komme ud på midterbroen før denne retableres i forbindelse med færdiggørelse af molerenoveringen. 

Molerenoveringen udføres af SeaServices, som også har udført renoveringen af kanalmolen, og vestmolen syd for midterbroen , samt stikmolen ved mastekranen. SeaServices vil i renoveringsperioden have en grejcontainer og en affaldscontainer stående på pladsen syd for klubhuset. 

De bådejere, som har deres både fortøjet ved plads B188 til plads B239 skal senest 31 DEC 2022 være forhalet til andre pladser i havnen, således at der er fri og uhindret adgang til de molestykker, der skal renoveres.

Der vil blive opsat afspærring af arbejdsområdet, og vi henstiller til at denne respekteres, af hensyn til såvel egen sikkerhed som arbejdets udførelse.

Molerenoveringen skal være færdiggjort den 01 APR, således at havnen er klar til aktiviteterne i forbindelse med SSFs 100 års jubilæum i 2023.

De bedste sejlerhilsener

Havneudvalget