Glemte master & bomme i masteskuret …

masteskur0486

Billede0487

Claus Rønnov & Niels Peter Petersen har sammenholdt antallet af master, bomme, stager mv. i masteskuret med antallet af både i havnen. Der var til flere både end der er i havnen. En del bar endvidere tydeligt præg af ikke at have været udenfor et godt stykke tid.
Formanden & pladsmanden har nu ryddet op i masteskuret og lagt alt grej, der ikke er mærket med navn & medlemsnummer, ud på riggerpladsens bukke yderst ved hegnet.
Hvis noget er dit, skal det mærkes tydeligt med navn & medlemsnummer, inden det lægges tilbage i masteskuret.
Alt grej, der ikke er mærket inden den 1. november, vil blive fjernet.