Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

  Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

  Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

  Det koster hvis vi ikke sorterer affaldet
  Hvis renovationsselskabet eller modtageren af affaldet opdager at der er sket sammenblanding af forskellige typer affald i samme container, vil SSF blive pålagt en afgift for manuel sortering af affaldet, som kan løbe op i flere tusinde kroner. Dette gælder også for ”uskyldigt” affald som pap og restaffald, som kun må anbringes i de dertil mærkede containere.

  Korrekt sortering af affaldet og anbringelse af dette i den rigtige container, kan måske føles lidt besværligt, men det bidrager til forbedring af både miljøet og SSF’s økonomi. 

  God arbejdslyst med forårsklargøringen – og sorteringen af dit affald 😊

  Havnekontoret