Saltholm Rundt

82991328_10219699739816859_3224803559331644502_o

Søndag d. 12 juli er vi nogle stykker som sejler en tur-/kapsejlads rundt om Saltholm.

Det kunne være hyggeligt, hvis vi var flere både til en dejlig dag på Sundet, så jeg håber du vil overveje at deltage.

Der sejles et løb, og det er Søvejsreglerne der gælder. Alle både skal være ansvarsforsikret, og vi kan ikke behandle protester. Evt. skader må klares mellem de involverede.

Der afgives ikke signaler, der er ikke dommerbåd, men der henvises til “godt sømandsskab”.

Startlinjen er samtidig mållinjen, der ved målgang skal passeres fra øst mod vest.

Banen er:
1. Startlinjen 1. mærke på tirsdagsbanekortet og bøjen ved Helgoland.
2. Flakfortet om SB
3. Nord for grunden (N for Saltholm) om SB
4. Grøn bøje om SB
5. Grunden om SB
6. Mellem brofagene, dog ikke tættere på Saltholm end bropille nr. 8
7. Bøje Vest for grunden om SB
8. Nordre Røse fyr om BB
9. Mållinjen 1. mærke på tirsdagsbanekortet og bøjen ved Helgoland.

Pas godt på vanddybden og forhindringer, især i hele området øst for Saltholm.

Hvis vejret tillader det, vil der blive tændt op i den lange grill på Søndre efter sejladsen, så medbring selv mad og drikke og påklædning svarende til vejr og vindforhold på dagen.