Sejl J/70 onsdag eftermiddag!

Standerstrygning 2014SSF’s medlemmer vil få mulighed for at prøve at sejle J/70 på onsdag, den 25. september, idet Sejlsportsligaen stiller deres både til rådighed for os om eftermiddagen/aftenen. Både hjælpere til WOW-stævnet og andre SSF-medlemmer er velkomne!

Vi kan disponere over 3-4 både mellem kl. 16 og 18 og de resterende efter ca. kl. 18.

Planen er, at vi mødes kl. 16 ved DMU, hvor vi laver nogle besætninger og rigger et antal både til svarende til, hvor mange der møder op.

Der vil så vidt muligt være en erfaren J/70-sejler på alle hold. Hvis du først kan møde op senere, finder vi ud af det.

Vi vil lægge en op/ned-bane med gate som i Sundby Cup, så vi kan lave nogle ’for sjov’-sejladser. Da alle er nye i bådtypen, og vi sejler i lånte fartøjer, skal vi tage ekstra hensyn og ikke ’sejle på reglerne’.

Vi sejler selvfølgelig kun, hvis vejret er til det, da vi ikke skal have nogen skader på bådene. (fcoo.dk siger Ø, 4-6 m/s; webred.). Deltagerne er selv ansvarlige for en evt. selvrisiko i tilfælde af, at der påføres skader på bådene.

Evt. spørgsmål kan rettes til mig.

Med venlig hilsen
Claus Brask Thomsen