Sejl sikkert gennem Kroneløbet

I By og Havns seneste nyhedsbrev skriver de om sejladsen gennem Kroneløbet:

2024 bliver første sommersæson, hvor al sejlads ind og ud af havnen skal ske via Kronløbet.

I den forbindelse har By & Havn i samarbejde med Søfartsstyrelsen etableret nye sikkerhedstiltag og navigationsregler. De nye regler er søsat for at sikre en sikker sejlads omkring havnens nye store arbejdsområde til søs, som By & Havn har oprettet i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.

Arbejdsområdet, der dækker cirka tre kvadratkilometer fra Refshaleøen og frem mod Nordhavn, gør det nødvendigt for alle havnens brugere, herunder kajakker og robåde, at kende til de nye sejladsforhold omkring arbejdsområdet og ved selve indsejlingen til havnen.

I By & Havns video kan du se, hvordan du som fritidssejler både skal være opmærksom på røde blinklys og bøjer i området nær Lynetteholm:

Afviserbåde fortsætter hen over sommeren

Som supplement til de nye navigationsregler indsatte By & Havn et afviserfartøj i begyndelsen af denne sejlsæson, som sejler i området ved Kronløbet. Afviserfartøjet skal hjælpe med at regulere skibstrafikken i Kronløbet, når store erhvervsskibe sejler ind og ud af havnen. Afviserfartøjet vil fortsætte med at være på vandet i løbet af sommeren og hjælpe med at guide alle sejlere igennem Kronløbet. Fartøjet kan kontaktes på VHF kanal 12.