Sejlerskoletræf i vinterhalvåret

Ib Petersen, sejlerskoleinstruktør på motorbåden ‘Bollen’, foreslår, at tidligere elever og deres instruktører mødes – uden for sejlsæsonen – den sidste torsdag i måneden (hvor kontoret har åbent) til hygge og en snak om, hvad der sker i foreningen, f.eks. ventetid på 2½ m pladser, verificering af rygter, ideer til aktiviteter etc.

Vi mødes kl. 19.00 i Skipperstuen.
Vi kan også reservere bord i restauranten kl. 18.00, hvis nogen ønsker at spise først. Tidligere elever (nu Sejlerskolens venner), 2-års elever og instruktører bedes sende en mail til undertegnede tirsdagen før træffet, hvis de er på spiseholdet.
Det er ikke nødvendigt at meddele, hvis man blot kommer kl. 19.00.

Planlagte træf torsdagene:
29/10-2015, 26/11-2015, 28/1-2016, 25/2-2016 og sidst 31/3-2016.

IbPetersen@telelet.nu