Sejlerskoletræffet torsdag, den 29. okt. 2015

Der deltog 11 medlemmer og følgende emner blev drøftet:

  1. Mastekranen, ulemper (og fordele?) ved nuværende, og fordele ved en ny elektrisk.
  2. Inaktive både på land og i vandet.
  3. Mulighed for at tildele lånepladser tidligere, f.eks. i april måned.
  4. Forskelle på faste pladser, lånepladser, flyvere og gæstepladser.
  5. Loppemarkedet mangler maritimt udstyr fra ‘ryd op i dit skur’.

Jesper fra Havneudvalget kom og fortalte om længden på anciennitet ved uddeling af faste- og lånepladser på 2,5 – 2,8 m i år.
En bestemt ældre dieselmotor blev der også snakket om; se den vilde video.

Mødet afholdes for at fastholde nye medlemmer samt fremkomme med ideer til aktiviteter, medens der ventes på anciennitet til at opnå en havneplads.

Emnet ved næste træf den 26. november 2015:
Hvis Sejlerskolen tildeles to 2½ m pladser, hvilke betingelser skal nye medlemmer med nyt duelighedsbevis så opfylde for at opnå en af pladserne i et eller to år?

IP 31.10.2015