Så’ det tid at bli’ klogere

Dansk Sejlunion har netop offentliggjort sin kursuskalender for sæsonen 2015 – 16 på www.sejlsport.dk/uddannelse.
Kalenderen indeholder kurser for trænere, instruktører, sejlerskoleinstruktører, kapsejladsledere, klubledere og sejlere.
Kursusprogrammet er også en del af Sejler 3, som udkommer ultimo september.

For sejlere, der gerne vil lære mere, er der:
Vejr for lystsejlere
Besøg på DMI
Trim af rig & sejl
Tursejlads & ankring
El i fritidsbåde
Den gode bådhandel
Søkort, e-søkort, Ais & Efs; en aften med Geodata- og Søfartsstyrelsen

Hjemme ved din computer kan du online få:
Flodskipper- & kanalkursus
VHF/SRC kursus

Du kan læse nærmere om indhold, tid og sted for de enkelte kurser på www.sejlsport.dk/uddannelse. På de fleste kurser er der en deltagerbegrænsning på 24 deltagere. Kurserne er forsøgt fordelt over hele landet, så alle har mulighed for at deltage.