Sejlunionens generalforsamling 2015

SSFs ungdomsleder Lena Skov Andersen deltog i Dansk Sejlunions generalforsamling. Du kan læse Lenas referat i noteform herunder.

Generalforsamling i Dansk Sejlunion lørdag d. 21. marts 2015

SSFer nu Danmarks fjerde største sejlklub
1. KDY
2. Københavns amatørsejlklub
3. s/k Lynetten

2014; et godt år for dansk sejlsport
Har vundet flere stævner, flere placeringer i top ti end forventet
Det samlede medlemstal ser ud til at svare til 2013.

Medlemstal
er siden 2009 faldet gennemsnitligt med 3,5 % pr. år
11 klubber har øget medlemstallet
I 90 klubber har faldet været så markant, at Unionen frygter for, at de forsvinder inden for få år.
Der er i gennemsnit 33 frivillige pr. klub, 1 frivillig pr. 6. medlem; bekymring for, at ildsjælene brænder ud.

Havets Motionister
Undersøgelsen ”Havets motionister” er udført (54 % af klubberne har deltaget). Resultaterne er endnu ikke helt klar til udgivelse, men der er en klar tendens til, at måden at dyrke sejlsport/vandaktiviteter på er ændret fra fællesskab til individuelt motions og sundhedsaspekt.

Opfordring til nytænkning i klubberne
Hvordan kombinerer vi traditioner og innovation ?
Hvordan får vi individet til at dyrke sejlsport/vandaktivitet fra klubberne i stedet for at tage ud fra en strand, sø, vandløb ?
Hvordan bliver klubberne attraktive for de 18-25 årige ?
Hvordan får vi ”den tabte” generation af 25-50 årige tilbage i klubberne ?
Har vi tilbud til dem, som måtte være interesserede, uanset alder for opstart?

Sagen fra Gråsten Sejlklub
Har anvendt forkert procedure.
Anvendes rette procedure kan medlemmer ekskluderes.
Opfordring til at tjekke om egne vedtægter følger regler udstukket fra Dansk idrætsforbund
Hvis sag opstår, søg rådgivning hos Unionen

Sejlsportsligaen
Enighed om, det er et godt tiltag, godt for sejlsporten.
Klubber i ligaen ønsker, at ligaen støttes økonomisk
Flere klubber ønsker ikke afsættelse af flere midler, vil fokus på ungdom og bredde.
Budget for 2016 er valgt en nulløsning fra Unionens side (udgifter = sponsorindtægter).

Regnskab
Flere tilkendegav utilfredshed med at et stort overforbrug på elite (flere gode resultater end forventet) var dækket med midler fra ungdom og bredde, da dette område anses som værende blandt de vigtigste indsatsområder.
Sparet ca. 900.000 på ungdom og bredde. Årsag manglende ressourcer i klubberne og i unionen til gennemførelse af planlagte aktiviteter ???

Vedtaget at Kontingent for 2016 er uændret
Arbejdet med strategi for 2016 -20 er gået i gang
Udgangspunkt strategien for 2011
Undersøgelsen ”havets motionister”
Ideer fremkommet i debatforum
Nogle klubber vil blive udspurgt i løbet af foråret (hvilke ikke fastlagt)
Fremlægge udkast på sejlerdagen til efteråret