Sidste tirsdag lover meterologerne Ø 4-6 m/s å’ tørvejr

Efter denne sæsons sidste sejlads den 26. september mødes vi, ikke under Guldkystens træer dennegang, men i det røde fritidshus midt på nordre mole, hvor Hardy har tændt op i den store grill.

Der er indkøbt øl, pølser, bøffer & andre gode sager, griillen er klar, lige strax bliver der sat festligt lys op og vi håber at se alle tirsdagssejlerne til festlig afslutning på en formidabel sæson.

Gode ideer & spørgsmål til næste sæson må meget gerne medbringes: Skal vi indføre handicap? Skal vi sejle Saltholm rundt? Skal vi gøre noget for at få mere fart i de sidste både? Hvordan? Skal vi ha’ en sejlads for store både?