Sikkerhedspolitik og beredskabsplan

Klubben giver skriftlig overfor sejlerskolen instruks om alle sikkerhedsmæssige forhold for sejlads med sejlerskolens både.
Klubbens sikkerhedsinstruks om sikkerhedsmæssige forhold omkring brugen af klubbens fartøjer og hvorledes man håndterer en nød- eller ulykkessituation skal altid respekteres.

Sikkerhedspolitik

Beredskabsplan ved nød- eller ulykkessituationer