Skurtildeling 2021

2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

Se listen over de tildelte skure her.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg