Snart er der generalforsamling i SSF

  gf2016_DSC8201

  Den årlig generalforsamling afholdes søndag, den 24. marts 2019, kl. 9.00, i klubhuset.
  Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde op og gøre deres indflydelse gældende.

  I år er der valg til følgende bestyrelsesposter:

  • kassereren
  • sekretæren
  • motorbåds- og sikkerhedsrepræsentanten
  • 1 havneudvalgsmedlem
  • arrangementslederen
  • 1 suppleant til bestyrelsen.

  Desuden skal der vælges:

  • 1 webredaktør
  • 1 kasserersuppleant.

  Valget er for en 2-årig periode.

  For en 1-årig periode vælges

  • 1 statsautoriseret revisor eller 1 registreret revisor
  • 1 intern revisor.

  Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at stille op. Man er i den forbindelse velkommen til at kontakte bestyrelsen for at høre om, hvilke muligheder og opgaver der ligger i de enkelte poster.

  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagsstilleren skal være til stede, når forslaget behandles.

  Indkaldelse følger, når datoen nærmer sig.
  /Bestyrelsen