,

Soignering af moler

Alle både er nu på land for vinteren (bortset fra de, som skal overvintre i havnen), og havnens folk har gennemgået molerne og bjærget en del efterladte fortøjninger, tovværk, vandslanger, måtter og fendere m.v. Formålet med denne oprydning er dels at undgå at nogle måtte falde over det efterladte grej, og dels at gøre plads for friske fortøjninger i den kommende sejlsæson.

Udtjent grej som eksempelvis skamfilet tovværk, hullede fendere og knækkede vandslanger m.v. er bortskaffet, mens tovværk og fortøjninger, som efter havnemyndighedens opfattelse stadig kan anvendes, er ophængt i gummibådsgaragen, hvor det kan afhentes.

Med sejlerhilsen

Havnekontoret