Sortering af affald i Sundby Sejlforening

Som du måske har bemærket, er der kommet yderligere containere til på affaldssorteringsstederne i havnen. Det skyldes, at vi nu, ligesom derhjemme, skal sortere vores affald i flere fraktioner.

Alt affald skal derfor sorteres i følgende kategorier: Madaffald, plast samt mad- og drikkekartoner, metal, glas, pap, og restaffald.

Plast og mad- og drikkekartoner skal i samme container.

Containerne er placeret således:

 MadaffaldPlast samt mad- og drikkekartonerMetalPapRestaffaldGlas
Gl. havnekontorJaJaJaJaJaJa
MasteskurJaJaJaJaJa 
ServicekajJaJaJa Ja 
Toiletbygning Nordre moleJaJaJaJaJaJa

Madaffald skal ikke nødvendigvis være pakket ind.

Sorteringsvejledninger kan du finde her https://remondisdanmark.dk/affaldsguide/

Farligt affald skal stadig sorteres og afleveres i Miljøstationen ved servicekajen, og der er stadig containere til maleaffald på Søndre Mole. 

Større mængder af brandbart restaffald (inkl. haveaffald) kan smides i den store blå container for enden af kanalen, og større stykker metalskrot kan smides i metalcontaineren, ligeledes for enden af kanalen.

Husk at alle skal sortere affaldet inden det lægges i containerne.

Det er vigtigt, at alt affald sorteres korrekt, af hensyn til både miljøet og SSF’s økonomi. Når affald smides i de forkerte containere, skal vi betale for manuel sortering og/eller en strafafgift. Dette kan på årsbasis let løbe op på 10.000-vis af kroner, som kun kan dækkes via kontingentet.