Sortering af affald

  untitled

  Du har måske bemærket, at vi har fået nye affaldscontainere. Som alle andre steder skal vi i SSF også sortere vores skrald, så så meget som muligt af den stadig voksende affaldsmængde kan genbruges.

  Her kan du se, hva’ der skal hvor:

  Pap & papir i papcontainerne
  Kun rent pap og papir, uden plastic, ikke pizzabakker, mælkekartoner og lign.
  Pappet skal være foldet sammen.

  Metal/dåser i jerncontainerne

  Skrump dit skrald!

  Restaffald i ‘småt brændbart/dagrenovations lignende affald’

  Glas i glascontaineren ved havnekontoret

  Miljøaffald i miljøskuret ved dieselstanderen
  Batterier, spildolie, div. kemi …

  Fiskeaffald
  Her er 3 muligheder:

  1. Du sejler ud på havet med det. (Mågerne bli’r glade)
  2. Du tager det med hjem. (Din kat bli’r glad)
  3. Du hælder det i to tætte poser, og smider det i den
   blå vip-container, der står oppe ved ‘den gamle trailerplads’.

  Tak for hjælpen
  Bestyrelsen