,

Sortering af affald

untitled

Du har måske bemærket, at vi har fået nye affaldscontainere. Som alle andre steder skal vi i SSF også sortere vores skrald, så så meget som muligt af den stadig voksende affaldsmængde kan genbruges.

Her kan du se, hva’ der skal hvor:

Pap & papir i papcontainerne
Kun rent pap og papir, uden plastic, ikke pizzabakker, mælkekartoner og lign.
Pappet skal være foldet sammen.

Metal/dåser i jerncontainerne

Skrump dit skrald!

Restaffald i ‘småt brændbart/dagrenovations lignende affald’

Glas i glascontaineren ved havnekontoret

Miljøaffald i miljøskuret ved dieselstanderen
Batterier, spildolie, div. kemi …

Fiskeaffald
Her er 3 muligheder:

  1. Du sejler ud på havet med det. (Mågerne bli’r glade)
  2. Du tager det med hjem. (Din kat bli’r glad)
  3. Du hælder det i to tætte poser, og smider det i den
    blå vip-container, der står oppe ved ‘den gamle trailerplads’.

Tak for hjælpen
Bestyrelsen