Spar 600 kr.

Husk at hente dit pladsmærke og få det sat på din båd inden 1. juni. Det er der desværre en del, der mangler, også selv om deres båd er sat i vandet.

Uddrag af foreningens Love og reglementer, §7:

“Ved betaling for plads på havnens område udleveres et nummereret farvet årsmærke. Dette mærke skal være afhentet og være påsat båd/trailer senest 1. juni, og altid ved søsætning.
Mærket skal altid kunne ses tydeligt fra land.
Overholdelse af ovennævnte er fartøjsejerens eget ansvar.

Fartøjer i havnen uden gyldigt pladsmærke bliver straks taget på land for ejerens regning og risiko plus et gebyr på kr. 600.
Fartøjer med plads på land uden gyldigt pladsmærke(r) skal betale et gebyr på kr. 600. Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest 1. juni. I modsat fald skal medlemmet inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted.
Undladelse heraf vil medføre at pladsen uddeles som låneplads hele det pågældende år.”

Spar nu de 600 kr., det koster i afgift ikke at have pladsmærke på båden, det er da ærgerlige penge at skulle af med.

Jeg vil være på kontoret onsdag, den 18. maj, og tirsdag, den 24 maj, fra kl. 16-18.
Kontoret vil da være åbent for afhentning af pladsmærker samt salg fra butikken.

Joan Høst
kontormedhjælper