SSF holder fiskekonkurrence 3. oktober 2020

  Flyttet til 10. oktober pga. kulingvarsel!

  Sild til fiskekonkurrence

  Deltagerpris 40 kr. pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

  Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tom Høst på tlf. 2773 0863 eller e-mail: motorbaad-sikkerhed@sundby-sejlforening.dk

  Ved udsigt til stærk blæst aflyses konkurrencen. Vi satser på at meddele eventuel aflysning dagen før her på hjemmesiden under Nyheder og/eller Facebook-gruppen SSF sejlere/Sundby Sejlforening. Ny dato for afholdelse vil så være den 10. oktober.

  Program for dagen

  [table]Kl.,,
  08.00, Skippermøde i Fritidshuset på Nordre Mole med kaffe & morgenbrød & en lille en
  09.00, Fiskekonkurrencen starter (ingen uden for molerne før kl. 9)
  14.00, Fiskekonkurrencen slutter (ankomst SSF’s moler senest kl. 14)
  14.30, Indvejning af fisk på prampladsen på Nordre Mole. Øl og vand til de tørstige
  15.30, Præmieuddeling i fritidshuset[/table]

  Vi fisker i to bådkategorier

  Konkurrencen afholdes i to bådkategorier. Således bliver der to førstepræmier, to andenpræmier mv. Alle børn – under 15 år – får præmie.

  • Bådkategori 1 er for både med maksimum fart på 10 knob.
  • Bådkategori 2 er for både, der kan sejle over 10 knob.

  Præmiesystem

  Alle deltagere i samme fartøj fisker sammen og indvejer som et team.

  Alle fiskearter, der er opført på pointtabellen nedenfor, indgår i konkurrencen. En fisk af hver art pr. fartøj kan indvejes. Torsk indvejes med hoved og uden indvolde. Andre fisk i hel stand.

  Førstepræmien går til den båd – i hver kategori – som indvejer flest arter. Er der flere både i samme kategori med lige mange arter, så findes vinderen ud fra højeste antal point jævnfør pointsystemet. Andenpræmie, tredjepræmie og så videre findes ud fra pointsystemet.  Antallet af præmier beror på vores sponsorers gavmildhed.

  Pointtabel

  [table] Art,Point pr. kg
  Ørred,1 kg = 60 point
  Ising,1 kg = 80 point
  Laks,1 kg = 60 point
  Makrel,1 kg = 50 point
  Pig- og slethvar,1 kg = 80 point
  Rødspætte,1 kg = 90 point
  Tunge,1 kg = 90 point
  Sej,1 kg = 40 point
  Sild,1 kg = 120 point
  Skrubbe,1 kg = 80 point
  Torsk,1 kg = 25 point
  Hornfisk,60 cm = 30 point. Pr. ekstra 5 cm tillægges 10 point[/table]

  Eksempel:

  • En torsk på 2,5 kg giver: 2,5 x 25 = 62,5 point
  • En skrubbe på 0,8 kg giver: 0,8 x 80 = 64 point
  • En ørred på 2,5 kg giver: 2,5 x 60 = 150 point
  • En hornfisk på 65 cm giver: 40 point.