SSF’s klublokaler er fortsat delvist lukket for medlemmer

Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen fortsat IKKE må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug.

Vi må derimod nu godt afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 50 deltagere, sålænge den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2gulvplads pr. deltager.

’Stuerne’ i Fritidshuset er ca. 50 m2, så der må være max 25 deltagere til f.eks. lystfiskerlaugets fiskekonkurrence, til seniorernes onsdagsfrokost, til sejlerskolens instruktørsommermøde eller tilsvarende officielle arrangementer. Husk at der kun er adgang med et gyldigt coronapas!

Indtil videre er foreningslokalerne derfor kun åbne til arrangementer og ikke til almindelig brug, dvs.:

  • Skipperstuen holdes fortsat lukket for medlemmer og gæstesejlere, men må bruges ifm. kontoråbningstider torsdag aften
  • Fritidshuset holdes lukket for medlemmerne, men må bruges til arrangementer hvor Coronapas kontrolleres
  • Medlems- og gæstehuset nordre mole (det der engang blev kaldt Kajakhuset) må bruges til kajaksejlernes omklædning eller adgang til lystfiskerlaugets agn. Ophold i ’stuen’ er ikke tilladt.
  • Saltsø Pavillonen holdes fortsat lukket for medlemmerne
  • Husk at lufte ud hyppigt
  • Hav sprit stående ved indgangsdøren
  • Personer over 12 år skal bære mundbind i foreningslokalerne. Mundbindet må tages af, så længe man sidder på sin plads.

Bestyrelsen vil give besked om en yderligere åbning af lokalerne lige så snart, vi gives mulighed for at kunne åbne dem.

Læs nyeste info om Spørgsmål og svar om sejlsport og corona på Dansk Sejlunions hjemmeside:

dansksejlunion.dk/corona

Med sejlerhilsen 

SSF Bestyrelse / 03-06-2021