Standerhejsning 2015, på en ny måde

Jeg har, som daværende aktivitetsleder, stået bag ideen om at prøve at afholde standerhejsningen på en ny måde.
Dette både af hensyn til foreningens økonomi og for at prøve at få nogle flere af de nye medlemmer med.
Inden jeg forelagde ideen for bestyrelsen, havde jeg forhørt mig rundt omkring på havnen, både hos nyere og ældre medlemmer. Stort set alle, jeg har talt med, syntes, at ideen var værd at prøve af.
Jeg skal beklage, at der ikke foreligger referat af bestyrelsesmøde, hvor beslutningen blev truffet, men ændringen blev forelagt på medlemsmødet. På dette møde kom ingen protester.
Jeg vil sige, at standerhejsningen ikke er blevet fjernet. Vi forsøger at holde den på en anden måde, for at se, om det skulle være muligt, at få nogle flere af de nye medlemmer med til arrangementet.
Hvis vi gerne vil blive ved med at være en social forening, er vi nødt til at prøve at have nogen arrangementer, som også kan få de nye medlemmer til at deltage. Hvis ikke både ”gamle og nye nisser” bliver en del af det sociale liv i havnen, ender det med, at der ikke er noget sammenhold i foreningen.
Nu prøver vi i år at holde standerhejsningen som et morgenarrangement. Jeg håber at alle vil støtte op om arrangementet, uanset om man hellere ville have haft en fest eller ej.
Man kan jo så drøfte om arrangementet næste år skal holdes på en anden måde, men nye som gamle medlemmer må nok acceptere, at der indimellem bliver forsøgt at forny traditioner.

Håber vi ses den 2. maj. HUSK TILMELDING

Joan Høst
Tidligere aktivitetsleder