Standerhejsning Søndag d. 7. maj 2023

STANDERHEJSNING SØNDAG D. 7. MAJ 2023.

2023 er foreningens 100 års sæson. Dette vil vi fejre med en række 100 års arrangementer startende med vores Standerhejsning og sluttende med vores Standernedhaling på selve jubilæumsdagen d 28. oktober.

Standerhejsningen er i år flyttet til den første søndag i maj.

Vi håber at rigtig mange vil komme og fejre igangsættelsen af 100 års festlighederne ved vores standerhejsning. Alle er velkomne, men i år laver vi en lang række informationsstande specielt for vores nyere medlemmer, hvor vi vil introducere foreningens mange aktiviteter. Mere herom senere.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen