Sundby Sejlforening aflyser al foreningsaktivitet i marts måned

corona16. mar. 2020
Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smittespredningen. Derfor har regeringen og myndighederne ændret strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner.

I det lys har Dansk Sejlunion opfordret til at sejlklubberne aflyser eller udskyder alle arrangementer og aktiviteter resten af marts måned – med mulighed for forlængelse.

Udover at SSF’s bestyrelse allerede har udskudt generalforsamlingen, har vi nu besluttet at aflyse al foreningsaktivitet i resten af marts måned, der betyder at flere end 3 medlemmer skal møde hinanden fysisk. Det gælder møder, kurser, undervisning, træningsaktiviteter, kontortid m.v.

Nattevagtordningen består af maks. 3 personer, og vores vurdering er at den kan fortsætte under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger med at holde afstand, vaske hænder, bruge håndsprit osv. Medlemmer, der er i karantæne eller føler sig syge, skal selvfølgelig melde afbud!

Møder kan, hvis muligt, afholdes som telefonmøder.

SSF kontoret holder lukket den 26. marts. Ligeledes er Havnekontorets daglige åbningstid sløjfet.

Al kontakt til havneudvalget og havnefogeden skal ske via e-mails eller pr. telefon. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne respekterer vores havnefogeds sikkerhed og lader være med at henvende sig personligt til havnefogeden på havnen!

Ældre og svagelige personer opfordres til at passe på sig selv og ikke møde andre i foreningen i ovenstående periode.

Bestyrelsen er løbende i kontakt med Restaurant Sundby Sejl. Restauranten melder selv ud om de tiltag, de gør for at øge alles sikkerhed.

Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.

Mvh
Bestyrelsen