Sundby Sejlforening har fået støtte til køb af en J/80

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje har SSF nu købt en J/80 til foreningen.

SSF har fået kr. 200.000 i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje. Med bevillingen har SSF nu købt en lettere brugt J/80 til foreningen. Den skal bruges af sejlerskolen samt ungdoms- og kapsejladsafdelinger i et nyt tværorganisatorisk samarbejde, der skal få flere ud at sejle.

J/80 er en moderne sejlbåd, 1 meter længere end vores J/70ere og mindre ’vild’ men stadig en sporty båd med genakker, der er velegnet til sejlads med op til 5 personer. J/80’eren er valgt af mange sejlklubber som fremtidens sejlerskolebåd, der også er velegnet til kapsejladstræning.

Det er bestyrelsens håb, at den ny båd vil få flere ud at sejle og interessere sig for kapsejlads. Det gælder både blandt vores sejlerskoleelever samt ikke mindst vores ungdomssejlere. Vores J/80 skal være med til at fastholde de unge når de vokser ud af ungdomsjollerne. Båden skal også være med til at tiltrække flere nye sejlere fra nærområdet til SSF.

Vores nyindkøbte J/80 sejlbåd er en ideel tilføjelse til vores flåde af sejlbåde, og vil muliggøre flere træningsmuligheder for nye kapsejlere. Denne bådtype er kendt for sin alsidighed og egner sig specielt godt til træning af nyere sejlere, der vil lære at sejle kapsejlads samt til konkurrence for disse.

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Sundby Sejlforening har modtaget bevillingen på kr. 200.000 fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI’s foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider 

Puljeadministration:

Telefon (mandag – torsdag kl. 10-14): 63 20 61 31

E-mail: foreningspulje@dif.dk