Sundby Sejlforenings Salut Kanonlaug 20 år

Der skydes fra Bollen april 2004 ved Kronprins Frederik & Kronprinsesse Marys officielle åbning af Strandparken

Salut fra Bollen april 2004 ved Kronprins Frederik & Kronprinsesse Marys officielle åbning af Strandparken.

Sundby Sejlforenings Salut Kanonlaug blev formelt stiftet i foråret 1998, men der har ifølge flere forlydender været skudt med kanoner i SSF siden 1983, hvor der blandt andet blev skudt med kanon ved Verdensmesterskabet i Yngling i Sundby Sejlforening og også senere ved andre små og store lejligheder i sejlforeningen.

Mogens Fuglsang er det eneste nulevende medlem af Salut Kanonlauget, som har været med til stiftelsen af lauget i 1998 og han fortæller:

”Arthur Schaldemose fik en kanon i 60-års fødselsdagsgave og optog derefter en lille produktion af salut-kanoner, hvor flere stadig bruges i Kanonlauget i dag under betegnelsen ‘Schaldemose kanoner’.”

Mogens Fuglsang blev selv inspireret af kanonproduktionen og lavede i forbindelse med et iværksætterprojekt på Københavns Tekniske Skole flere kanoner, som også stadig er i drift i kanonlauget.

Af foreningens arkivalier fremgår det, at Michael Ronild og Hans Guldager har ansøgt om tilladelse til indkøb af sortkrudt i april 1999. Våbenkontorets afdeling S under Københavns Politi har foretaget kontrol i maj 1999 i SSF af både kanoner samt opbevaringsforhold af sortkrudtet.

Det lader til at den noget autonome og uautoriserede skydning i SSF er kommet under såkaldt ‘ordnede forhold’ i 1999.

Her i 2018 er én ting i hvert fald sikker, at Politiets kontrol med salut-skydningen i SSF er under ‘meget ordnede forhold’: Der skal brev fra SSF’s bestyrelse til Politiet om, hvilke dage der ønskes salut og i hvilken forbindelse. I 2018 har det været salut i forbindelse med standerhejsning og -nedtagning samt på Havnens dag. Der skal leveres samtykkeerklæringer fra alle skytterne og formel ansøgning fra Salut Kanonlauget til Politiets Våbenkontor for at få en skydetilladelse.

Efter lange og trange forhandlinger med Våbenkontoret har Salut Kanonlauget nu fået tilladelse til skydning fra nordøst-molen i SSF ud over vandet.

Dette fejrer Salut Kanonlauget søndag den 25. november 2018 fra kl. 12:00 på havnens nordøstlige mole med følgende program:
12:00 SSF’s formand holder en kort tale.
12:15 Bastionskommandanten opsætter en messingplade med inskriptionen ‘Bastion 1’ på bolværket. 

Alle er velkomne!

Med venlig kanonhilsen
Anders Hjorth
ceremonimester
SSF’s Salut Kanonlaug