Indlæg

P2070006w

Kursus 2020-21 i navigation. og anden teori til duelighedsbeviset starter mandag den 5. oktober kl. 19 i Pejsestuen i Klubhuset. Læs herunder, hvordan du kommer med. Læs mere

Fyret på Kullen

Så er der åbnet for tilmelding til det obligatoriske kursus i navigation til duelighedsprøven i fritidssejlads.
Læs mere

Fyret på Kullen

Så er det tid at tilmelde sig vinteraftnernes obligatoriske navigationskursus, hvis du stadig mener det alvorligt med det der duelighedsbevis. Læs mere

HOFOR planlægger at bygge et nyt kraftvarmeanlæg, der skal fyres med træflis. Man regner med at bruge 1,25 mio. ton flis om året, der skal leveres med skib til Østhavnens nordmole; det vil betyde skib til værket næsten hver dag.

Læs om Amagerværkets nye bioanlæg.

‘Silde’ Dan Stockmann har sendt red. de nye bestemmelser, der er kommet om sejlads omkring Kronløbet og den nye inddæmning. Åbner i pdf i et nyt vindue.

Søfartsstyrelsens info om fritidssejlerrute ud for Københavns Havn gældende fra den 1 april 2015

Medlemmer af SSF tilbydes nu et kursus i duelighedsbevisets teoretiske del, navigation, søvejsregler m.m., over en række tirsdagsaftener i Det Maritime Ungdomshus med Tom Høst som underviser.

Se mere i kalenderen…

 Besparelser på vej i Bøgestrømmens afmærkninger måske allerede til næste år.
Bilag-1-Boegestroemmen_ArticleImageNews

Læs mere

Fra den 4. januar er reservatbekendtgørelsen for Saltholm ændret. Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm.

saltholm

De nye bestemmelser vil især begrænse jagten på den flade ø, men da den er privatejet, og fredningen kun er mulig ved ekspropriation, er lodsejerne blevet tilbudt fuld økonomisk kompensation for de 193 hektar eller ca. 12% af øen, det drejer sig om.

Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm. Derudover vil der blandt andet også blive indført en 50 meters zone med forbud mod færdsel i yngletiden fra 1. april til 15. juli langs størstedelen af Saltholms kyst.

“Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fu gle, der flyver langs Øresund,” siger miljøminister Ida Auken.

Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund er glade for ændringerne i bekendtgørelsen, og Kastrup Lufthavn forventer ifølge den fugleansvarlige meget færre problemer med fugle i fremtiden, nu hvor de har et fristed på Saltholm.

Læs mere

I reservatbekendtgørelsen er der koordinater og kortbilag, hvis kortet her på siden ikke er stort nok.