Indlæg

Lørdag den 30. maj sejler vores skolebåde en tur rundt om den store, flade ø. På østsiden føler man sig langt fra København, meget langt ude i naturen, med mulighed for sæler, marsvin og masser af fugle. Vi starter kl. 09 og er hjemme ca. 15. Læs mere

saltholm 020515 (154).JPG, svend erik, ny havn

Læs mere

Det lykkedes lige akkurart for Dans hold at komme først i den svage og meget skiftende vind, til trods for at de gik på grund i indsejlingen og at IF’eren med Jesper, Morten & Svend Erik sejlede med spiler langs Saltholms østside. Der var spænding til det sidste. Læg mærke til hvor tæt de fire både ligger efter den lange tur. 

20. maj 2014
Kunne du tænke dig at sejle rundt om Saltholm og se, hvordan der ser ud fra vandsiden?

Sejlerskolen i SSF tager turen rundt på søndag den 25/5-14. Hvis du vil med, så mød op til skippermøde ved sejlerskoleskurene kl. 9.00.  Vi starter sejladsen kl.10.00.

Hvis du har lyst at sejle med rundt i din egen båd vil vi rigtig gerne have følgeskab.

Der vil være opgaver, der skal løses på turen rundt. De bliver uddelt ved skippermødet.
Der vil være præmier til rigtige besvarelser efter sejladsen.

Tilmelding ved skippermødet.

Fra den 4. januar er reservatbekendtgørelsen for Saltholm ændret. Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm.

saltholm

De nye bestemmelser vil især begrænse jagten på den flade ø, men da den er privatejet, og fredningen kun er mulig ved ekspropriation, er lodsejerne blevet tilbudt fuld økonomisk kompensation for de 193 hektar eller ca. 12% af øen, det drejer sig om.

Fuglejagt vil fremover være helt forbudt på den sydlige del af Saltholm og øerne sydøst for Saltholm. Derudover vil der blandt andet også blive indført en 50 meters zone med forbud mod færdsel i yngletiden fra 1. april til 15. juli langs størstedelen af Saltholms kyst.

“Saltholm er utrolig vigtig for en lang række ynglefugle og trækfugle, og med sine lavvandede områder og smukke strandenge er øen et sandt paradis for brushane, havterne, klyde og rørhøg. Vi har en forpligtelse til at stoppe arternes tilbagegang, og det kræver nogle gange, at vi ikke ryster på hånden, men handler. Dette vil gavne fuglelivet i hele Øresundsregionen, for Saltholm er en vigtig rasteplads for fu gle, der flyver langs Øresund,” siger miljøminister Ida Auken.

Både Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund er glade for ændringerne i bekendtgørelsen, og Kastrup Lufthavn forventer ifølge den fugleansvarlige meget færre problemer med fugle i fremtiden, nu hvor de har et fristed på Saltholm.

Læs mere

I reservatbekendtgørelsen er der koordinater og kortbilag, hvis kortet her på siden ikke er stort nok.