Indlæg

standerweb
Standeren hejses lørdag den 4. maj og signalerer starten på en ny sæson i Sundby Sejlforening.

Vi starter med morgenbord i klubhuset fra klokken 9.30.
Klokken 11 hejses årets nye stander med formandens tale, hyldest af ungdommen og en kanonsalut.
Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet er gratis, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, at du melder dig til i restauranten senest den 2. maj.

På gensyn
Aktivitetsleder Helle

Standeren hejses den 5. maj 2018 og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med morgenbord fra kl. 9:30.
Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.
Herefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet er gratis, men af hensyn til planlægning og indkøb skal du tilmelde dig i restauranten senest den 3. maj.

På gensyn!

dsc_6660

2 x Jørgen inviterer sammen med vor restauratør Gert til aftenfest i klubhuset i anledning af standerhejsningen. Læs mere

Sæt kryds i kalenderen. Vor restauratør Gert arrangerer, som sidste år, sammen med en kreds af medlemmer, middag & fest i klubhuset.
Mere om tilmelding, menu, musik & pris kommer her lige strax.

I lighed med sidste år bliver standerhejsningen fejret med et stort morgenbord i klubhuset lørdag den 6. maj:

_DSC8808 Læs mere

fmd_jørgenDette kan være gang nummer 93, vi skal sætte vores stander op, men det er min første standerhejsning som formand. Og det er en stor ære for mig at stå her i dag. For at standeren ikke skal falde ned, har jeg allieret mig med Basse, vores tovværkslærer, så alt skulle være forsvarligt bundet, og Patrick og Carla, to af vores ungdomssejlere, har lovet at hejse standeren op. Læs mere

DSC_1701

Middag lørdag den 7. maj kl. 18 i klubhuset: Læs mere

DSC_5946

Kl. 9 – 11 gentager vi succesen fra sidste år og mødes i klubhuset til superlækkert, fælles morgenbord.

NB: Morgenbordet er gratis, men du skal huske at melde dig til i baren senest torsdag, den 5. maj, med navn, medlemsnummer og antal børn & voksne.

Kl. 11 holder formanden tale og standeren hejses.
Juniorernes nye følgebåd skal døbes
Kanonlauget skyder den nye sæson i gang og
traditionen tro er foreningen vært ved en øl eller vand.

Kl. 18 er der arrangeret middag med efterfølgende fest i restauranten.
Se særskilt opslag om pris & tilmelding m.m.

Jeg har, som daværende aktivitetsleder, stået bag ideen om at prøve at afholde standerhejsningen på en ny måde.
Dette både af hensyn til foreningens økonomi og for at prøve at få nogle flere af de nye medlemmer med.
Inden jeg forelagde ideen for bestyrelsen, havde jeg forhørt mig rundt omkring på havnen, både hos nyere og ældre medlemmer. Stort set alle, jeg har talt med, syntes, at ideen var værd at prøve af. Læs mere

Jeg giver Birgitte fuldstændig ret, jeg ville på generalforsamlingen have spurgt, hvem der dog havde fundet på at lave standerhejsningen om til en morgencomplet. Men grundet mange som sagde, at de var da lige glade, så droppede jeg det.

Læs mere

Giv din mening til kende og fortæl hvad du synes.

Jeg prøver nu gennem hjemmesiden at råbe de medlemmer op, der lige som jeg synes, at man i bestyrelsen laver nogle drastiske ændringer: Læs mere

DSC_5912
Standeren hejses i Sundby Sejlforening lørdag den 2. maj 2015  Læs mere

Standeren hejses den 2. maj 2015 – det bliver der ikke lavet om på – men i år er der gratis morgenbord, før kanonerne skyder sæsonen ind og standeren går til tops, fortæller aktivitetslederen. Bagefter giver foreningen en øl eller en vand, som traditionen byder. Læs mere

Den nye formand holdt tale og den fhv. viste, at han ikke var gået helt ned med flaget …

Arne Olsen & Tonny Pedersen klarede standeren

Arne Olsen & den fhv. klarede standeren.


Læs mere