Tag-arkiv: vrag

  Farvel til bugserbåden Idun

  Det ser ud til, at vraget af den gamle tyske bugserbåd Idun, der er strandet på lavt vand ud for Helgoland, bliver fjernet og hugget op i løbet af efteråret.
  Borgerrepræsentationen skal 17. september 2018 tage stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen kan modtage 780.000 kr. fra Kystdirektoratet til formålet.
  Når det er på plads, kan kun efterårets storme sinke projektet.

    Mere om vraget ud for vores havn

    af Claus Rønnow, A 635 

    Som vi alle ved, har vi nu gennem flere år haft en gammel havneslæbebåd liggende umiddelbart ud for Sundby havn. Den har været til gene for trafikken til og fra havnen, ligesom brugerne af badeanstalten ”Helgoland” og Kastrup Strandpark har beklaget sig over den. Læs resten