Teori til duelighedsbevis 2022/2023 i Sundby Sejlforening

Undervisningsdag: 
Mandag kl. 19.00 – 21.00 

Kursusstart: 
Mandag den 3. oktober 2022 i Pejsestuen. 

Kurset gennemgår det pensum der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del. 

For at tilmelde dig, skal du være medlem af SSF.

Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med en prøve den 27. februar 2023 og endelig eksamination på en af dagene den 18., 19. eller den 25. marts 2023.
Det betyder, at hvis du ikke kan deltage i en prøve den 27. februar 2023 (uge 9) og/eller ikke kan afse tid til at lave en opgave i uge 9 og 10 i 2023, bør du ikke tilmelde dig. Det samme gælder selvfølgelig, hvis du ikke kan deltage i eksamination mindst en af eksaminationsdagene. 

Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. prøvegebyr (250 kr. i 2022). Materialer udleveres på første kursusdag. 

 Da medlemmer, der var tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads i 2022, har fortrinsret, vil der være et begrænset antal pladser. Af samme årsag er der ikke plads til deltagere, der har den teoretiske del i forvejen. 

Din ansøgning skal være indsendt inden den 20. september 2022. Optagelse er bestemt af din indmeldelsesdato i SSF. 

Undervisere er Tom Høst (tlf. 27730863), Jan Svärd og Jesper Sjørvad. 

Tilmelding skal ske ved at du sender en mail med navn, telefonnummer, medlemsnummer til: navigation@sundby-sejlforening.dk med ”Teori” i emnefeltet. 

Samtidig med at du får besked om, at du er optaget på holdet, vil du få en faktura på kursusgebyret, der skal være betalt inden kursusstart.