Tirsdag den 12. september…

Frisk luft fra SV, 6-8 m/s, en smule N-gående strøm og fjorten sejlbåde på vandet.

Når der er så få tirsdage tilbage, skal vi ha’ de sidste sejladser med, inden det kolde, lange vintermørke sænker sig.

Den 26. september slutter vi for i år med varm grill & lidt køligt øl i teltet på Guldkystens græsplæne. Medbring gerne kritk & kommentarer til denne sæson og gode ideer til den næste.
Indlæg må meget gerne mailes til web@sundby-sejlforening.dk