Tirsdagssejladser er aflyst indtil videre

I lyset af Politiets ny fortolkning og Dansk Sejlunions skærpede anbefaling kan vi ikke lovligt afholde tirsdagssejlads den 5. maj og indtil videre, hvorfor tirsdagssejladserne er aflyst, indtil myndighederne åbner op for arrangementer med mere end 10 deltagere (for hele arrangementet).

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen