Tirsdagssejladserne genoptages

Med henvisning til Dansk Sejlunion nye udmeldinger (se herunder), vurderer vi, at det er muligt at genoptage Tirsdagssejladserne, hvis vi tager vores forholdsregler.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer skal overholdes både på land og på vandet. Hvis der er mere end 5 både med 2 personer i hver til start, skal der startes i flere felter med 10-15 minutters mellemrum. Således at hver start kun indeholder max. 10 personer.

Startlinjen vil være nord for vores indsejling og både i start 2 skal være i området omkring Helgoland, således at der er tydelig adskillelse mellem de 2 starter.

Ved ind- og udsejling må der maksimum være 5 både ad gangen.

Claus Villadsen vil hænge banen op ved mastekranen senest kl. 17.00, tirsdag, og Claus vil også inddele bådene ved flere starter.

Med Tirsdagssejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

* * * * * * * * * * * *
Herunder et par opbyggelige ord fra DS:

Udendørs – på vandet
Dansk Sejlunion vurderer, at følgende aktiviteter kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer – på betingelse af, at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 1-2 meter til andre:
Al daglig sejlads, træning eller undervisning for grupper på højst 10 personer.
Kapsejlads i grupper på højst 10 personer. Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
Kilde: Uddrag af Information til sejlklubber om corona, Dansk Sejlunion, opdateret 13. maj 2020