,

Trailerpladsen for sejlbåde tager form

Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

Da antallet af havnepladser er begrænset, og ventelisten lang, må der tænkes kreativt, og da vi har en kran til søsætning og optagning af både (med centerløft), er landpladser til sejlbåde på trailer en genvej til flere pladser. Vi er derfor i færd med at etablere trailerpladser til sejlbåde langs ”Nørrebrogade”, på nordsiden af kanalen, og tæt på servicekajen og bådkranen. Dette giver plads til 12 – 14 både på trailere.

De bådejere, som hidtil har haft vinter og/eller sommerplads på dette område vil blive flyttet til andre pladser på havnen.

Den røde indramning viser det område, hvor trailerpladserne vil være placeret.
Det er dette område, som fremover vil være til trailerpladser for sejlbåde.
Her ses en principskitse for placeringen af 12 – 14 sejlbåde på trailere.