Uddannelsen til duelighedsprøven

Uddannelsen til duelighedsprøven består af undervisning i praktisk sejlads og navigation.

Praktisk sejlads
Den praktiske sejlads gennemføres i sommersæsonen. Eleverne skal lære at sejle og at håndtere en båd samt at kunne løse de opgaver, som handler om at vedligeholde og passe en båd og dens udstyr, så den er i sødygtig stand.

På sejlerskolen kan du tage duelighedsbevis i motorbåd eller i sejlbåd.

Motorbåd
For motorbåd gælder, at du skal sejle i en sæson og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Sejlbåd
For sejlbåd gælder, at du skal sejle i to sæsoner og afslutter med en praktisk prøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for praktisk sejlads.

Se detaljeret gennemgang af pensum og krav for at bestå den praktiske delprøve på Søfartsstyrelsens hjemmeside >>

Navigation
Den teoretiske undervisning i søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation foregår i vintersæsonen. Teorien skal du bruge for at kende reglerne for trafik på vandet og for at kunne finde vej på vandet.

Når du har gennemført navigationsundervisningen, skal du gennemføre en teoretisk delprøve. Når den er bestået, uddeles et delbevis for navigation.

På sejlerskolen tilstræber vi, at man sejler en sæson praktisk sejlads, før man tilmelder sig navigationsundervisningen.

Duelighedsbevis
Når både den praktiske og den teoretiske delprøve er bestået, får man sit “Duelighedsbevis for fritidssejlere”.