Uregistrerede fartøjer og stativer/trailere på pladsen bortskaffes

Under havneudvalgets runderinger på pladsen i juli, august og september har vi observeret en række joller, RIBs, gummibåde, skydepramme, kajakker, trailere, bådstativer m.m. uden årsmærke og eller medlemsnummer.

Ifølge SSF’s ordensreglementer skal:

  • alle fartøjer, herunder joller, kanoer, kajakker og sejlbrætter, være tydeligt mærkede med navn og hjemsted
  • al afstivningsgrej (stativer), bukke og klodser være tydeligt mærket med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn
  • alle fartøjer/trailere have påsat et årsmærke senest den 1. juni, og altid ved søsætning.

Havneudvalget og havnefogeden vil i løbet af efteråret/vinteren foretage en oprydning på pladsen og bortskaffe/sælge umærkede fartøjer og stativer, hvis vi ikke kan finde ejerne.

Alle medlemmer opfordres derfor til snarest til at få deres fartøjer, herunder slæbejoller, mærket med bådnavn og registreret i foreningens bådregister, samt til at få stativer og bukke mærket med medlemsnummer og bådnavn!

Har du et fartøj, du vil registrere?
Udfyld formularen Ansøg om plads på land eller send en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk eller havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.