Vær opmærksom når du sejler i nærheden af Lynetteholmen…

Arbejdet omkring Lynetteholmen giver i stigende grad udfordringer for sejladsen i området. Vi henleder derfor opmærksomheden på By og Havns sikkerhedsfolder der kan læses her >>