Vedligeholdelsesplan for skolebådene

Sejlerskolen har udarbejdet en plan for løbende vedligeholdelse og udskiftning af sejlerskolens materiel. Planen skal som minimum sikre, at skolens materiel altid er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Vedligeholdelsesplan for foreningens skolebåde