Vi slukker for strømmen på moler og broer

DMI har varslet forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. Vi følger udviklingen løbende, og ifald vandet i SSF havn når truende højder, afbrydes strømmen til molerne og midterbroen for at undgå eventuelle skader på vore elinstallationer. Strømmen afbrydes ved hovedtavlerne, hvilket også vil indebære at strømmen til nogle af skurene vil blive afbrudt.

Afhængig af udviklingen i vandstanden, afbrydes strømmen på havnen fredag, og tilsluttes igen i løbet af julen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Alle medlemmer med båd i havnen og strøm tilsluttet, skal afbryde strømmen og bjærge elkablet, senest torsdag. 

”Better safe than sorry”

Glædelig jul til alle.

Havnekontoret