Vinter i SSF!

Sundby Sejlforening har atter haft et fantastisk år, hvor vi igen har fået mange nye medlemmer. Velkommen til alle, der selvfølgelig skal have det bedst mulige ud af deres medlemskab.

Vores succes betyder selvfølgelig også mere pres på vores tilbud!

Her drejer det sig alene om vores landpladser.

Bestyrelsen har derfor igangsat en mangeårig proces for at få placeret flest mulige fartøjer på en hensigtsmæssig måde på vores begrænsede landområde, og der er udarbejdet en langtidsplan for optimering af landpladserne, så flest muligt kan få opfyldt ønsket om en landplads.

Hvad er så sket? Det skal fremhæves, at vi på Nordre Mole ud for Kanalen har lavet plads til de store trailerbåde, som ikke har en havneplads, men benytter slæbested / havnekran.

Det nye område ved den nedlagte bedding bliver benyttet til vinterpladser, så området om sommeren kan benyttes til parkering og arrangementer.

Vi bruger igen i år en del af parkeringspladsen som vinterplads for større både. De fleste af de både, der stod der sidste vinter er kommet ”indenfor hegnet”.

Som noget helt nyt benytter vi også Søndre Moles græsareal ud for nyttehaverne til vinterplads for trailerbåde. Disse både skal være væk senest 01 JUN.

Allerede nu er der ”fremkommet” adskillige nye pladser (ud over pladserne ved den nedlagte bedding), hvor der er forsvundet overflødig plads mellem bådene! Dette arbejde fortsættes fremadrettet, så der ikke skal stoppes for indfrielse af nye ansøgninger.

I år har der været 78 medlemmer, som har ansøgt om en landplads. Det betyder, at 64 landpladser skal fordeles. Heraf har 5 har fået en vinterplads i vandet. Resten har trukket deres ansøgningen. Lige nu mangler vi desværre endnu at få de sidste 3 både placeret!

Derfor: Husk du må aldrig bare komme med din båd / trailer og sætte den ”hvor der er plads” eller flytte til en anden plads, end den du har fået anvist. Din plads skal anvises af havnechefen, da hele området er fordelt til konkrete medlemmer.

God vinter til alle ønsker

Havneudvalget