Vinterstatus fra Havnechefen

Nu er vintersæsonen over os, og stort set alle både er kommet på land og står sikkert i deres stativer, bortset fra de, som ønsker at forblive i vandet vinteren over.

Status på den nedlagte bedding
Entreprenørarbejdet i forbindelse med fjernelse af den nedlagte bedding og opbygning af ny mole startede den 05 OKT 2020, og vil fortsætte vinteren igennem. Molen er færdig, men terrænet skal have mulighed for at sætte sig, og der skal nedgraves el- og vandledninger, inden der til slut lægges græs og fliser på arealet nærmest vandet. På den øvrige del af arealet, hvor der skal etableres vinterlandpladser, lægges stabilgrus. Vi forventer at tage arealet i brug igen til foråret. Entreprenørarbejdet har også medført, at nogle både er tildelt andre pladser end sædvanligt for vinteren 2020/21.

Den 16 NOV blev der lukket for toiletter og baderum, og ”sommervand” på pladsen afbrudt, så vi undgår eventuelle frostsprængninger. Lågerne til pladsen er låst med kæde, og midterbroen er spærret af for at undgå uheld. 

Der ryddes løbende op på hele området, og når affaldscontaineren på pumpepladsen tømmes hver anden torsdag, køres der mere end et ton affald væk fra SSF. De mange huller i vejene på området bliver løbende fyldt op med skærver og stabilgrus og planeret, så vi kan være klar til næste sæson.

Løse stiger samlet
Havnemyndigheden frakobler løbende strøm til både, som ikke er under opsyn, og har også bjærget et stort antal løse stiger på pladsen. Dette gøres ikke for at genere bådejerne i SSF, men for at forhindre kortslutningsulykker og hindre uvedkommende i at snuppe en løs stige og kravle op i bådene. De bjærgede stiger er oplagt på ”Sankt Hans flåden” bag værkstederne ved servicekajen og låst med kæde og hængelås.

Medlemmer, som ønsker at afhente deres stiger, for at låse dem fast til stativet ved deres båd, kan låse hængelåsen op med deres medlemsnøgle.

Med venlig hilsen
Erik Schmidt
Havnechef