Vores pladsmand stopper

Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse